Om meg

Bakgrunn

Jeg er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo & Akershus med videreutdanning i coaching og veiledning. I tillegg er jeg utdannet dansepedagog fra Den Norske Balletthøgskole og kan dermed tilby en unik tilnærming til danserelaterte skader og belastningsplager. Jeg har bred pedagogisk erfaring i arbeid med barn og ungdom. Som fysioterapeut har jeg erfaring fra kommunal praksis, samt sykehus. Jeg har jobbet mye med rehabilitering av ortopediske pasienter, samt behandling av polikliniske pasienter med ulike muskel- og skjelettplager. Jeg tar nå en master i psykomotorisk fysioterapi og kan dermed også tilby behandling i dette med midlertidig refusjonsrett frem til våren 2022. Dette innebærer at du bare betaler en egenandel som skrives av på frikortet ditt. Psykomotorisk fysioterapi retter seg spesielt mot deg som opplever langvarige smerter og andre psykiske/fysiske plager.

edf

Om Fysiohelse

Hensikten med «fysiohelse»

Som fysioterapeut og helsepersonell ønsker jeg å fremme og bevisstgjøre et fokus på helhetlig helse. Det helhetlige helseaspektet illustreres godt i den biopsykososiale modellen, som i dag benyttes i stor grad innenfor forskning og helserettede tiltak fordi den ivaretar denne helhetlige forståelsen. Som det kommer frem av sirkelen, så påvirkes helse av både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det vil si at tanker, forventninger, opplevelser og relasjoner påvirker de fysiologiske prosessene i kroppen, og dermed din helse.

BioPsykososial 2

Den biopsykososiale modell

Helse handler dermed i stor grad om resiliens – det vil si din evne til mental og fysisk utholdenhet i utfordrende omgivelser der du opplever motstand, stress og/eller sykdom.

Hvordan håndterer du livet? Det handler om livsmestring. «Fysiohelse» er denne helhetlige helsen. For å best mulig kunne behandle overbelastninger, plager, stress og sykdom, må derfor dine ressurser og din kapasitet identifiseres og hentes frem. Det fungerer som din «rustning» når noe truer helsen.

Det er effektivt for behandlingstiltakene å samarbeide med hele deg. Derfor vil jeg som fysioterapeut være opptatt av dine forventninger, utfordringer og ikke minst dine mål.

Hva kan jeg tilby?

Jeg foretar en grundig undersøkelse for å innhente nok informasjon om plagene dine. I behandling benytter jeg tradisjonell benkbehandling sammen med en aktiv trenings- og øvelsestilnærming. Det benyttes coaching og veiledning, samt verktøy fra kognitiv terapi ved langvarige stress- og smertetilstander. Jeg kan oppsøkes for individuell behandling samt gruppetrening, livsstilundervisning og stressmestringskurs. Jeg er også Mensendieck- og Pilates instruktør og underviser faste grupper på Storo & Nydalen Mensendieck-Fysioterapi samt i ulike bedrifter.

Jeg tilbyr vanlig fysioterapi og psykomotorisk fysioterapi.

Jeg kan hjelpe deg med blant annet:

– ulike muskel- og skjelettplager

– langvarig smerteproblematikk

– livsstilsendring

– stressmestring

– generell treningsveiledning

– forebyggende trening for mosjonister og idrettsutøvere

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål relatert til kropp og helse?

Eller ønsker du å vite mer før du bestiller time?

– Jeg besvarer gjerne din henvendelse!

 

Tlf.nr:  938 793 36

E-post:  maylinn.rygg@fysiohelse.no  

(Ikke send sensitive personopplysninger pr. e-post eller SMS!)