Om meg

Bakgrunn

Jeg er utdannet fysioterapeut fra OsloMET med videreutdanning i coaching og veiledning og mastergrad i psykomotorisk fysioterapi ved UiT. I tillegg er jeg utdannet dansepedagog fra Den Norske Balletthøgskole i 2012 og har derfor bred pedagogisk erfaring i arbeid med barn og ungdom som tidligere faglærer i dans. Som fysioterapeut har jeg erfaring fra kommunal praksis, samt sykehus. Jeg har jobbet mye med rehabilitering av ortopediske pasienter, samt behandling av polikliniske pasienter med ulike muskel- og skjelettplager. Siden høsten 2018 har jeg jobbet på Storo og Nydalen Mensendieck-fysioterapi. Her har jeg en- til en behandling og faste Mensendiek-grupper, både på klinikken og ute i bedrift. I tillegg holder jeg AktivA grupper mandager kl.13:45 og psykomotoriske bevegelsesgrupper etter behov. Jeg jobber både med psykomotorisk tilnærming og med allmenn fysioterapi.

edf

Om Fysiohelse

Hensikten med «fysiohelse»

Som fysioterapeut og helsepersonell ønsker jeg å fremme og bevisstgjøre et fokus på helhetlig helse. Det helhetlige helseaspektet illustreres godt i den biopsykososiale modellen, som i dag benyttes i stor grad innenfor forskning og helserettede tiltak fordi den ivaretar denne helhetlige forståelsen. Som det kommer frem av sirkelen, så påvirkes helse av både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det vil si at tanker, forventninger, opplevelser og relasjoner påvirker de fysiologiske prosessene i kroppen, og dermed vår helse.

BioPsykososial 2

Den biopsykososiale modell

Helse handler i stor grad om resiliens – det vil si vår evne til mental og fysisk utholdenhet i utfordrende omgivelser der du opplever motstand, stress og/eller sykdom.

Hvordan håndterer du livet? Det handler om livsmestring. «Fysiohelse» er denne helhetlige helsen. For å best mulig kunne behandle overbelastninger, plager, stress og sykdom, må derfor dine ressurser og din kapasitet identifiseres og hentes frem. Det fungerer som din «rustning» når noe truer helsen; den kapasiteten vi møter hverdagen med. Derfor vil jeg som fysioterapeut være opptatt av dine forventninger, pågående utfordringer og ikke minst dine mål. Vi vet også at vaner tar tid å endre. Vi vet at vaner kan opprettholde smerter og plager. Som psykomotorisk fysioterapeut er jeg derfor opptatt av hvordan vanemønstre og væremåter kan utfordres og rokkes litt ved, slik at hverdagen kan håndteres på en bedre og mer energiøkonomisk måte.

Hva kan jeg tilby?

Jeg foretar en grundig undersøkelse for å innhente informasjon om plagene dine. I behandling benytter jeg tradisjonell benkbehandling sammen med en aktiv trenings- og øvelsestilnærming. Jeg er opptatt av en veiledende og coachende tilnærming der vi sammen kommer frem til hva som kan fungere best for deg. Jeg kan oppsøkes for individuell behandling samt gruppetrening, livsstilundervisning og stressmestringskurs. Jeg er også Mensendieck- og Pilates instruktør og underviser faste grupper på Storo & Nydalen Mensendieck-Fysioterapi samt i ulike bedrifter.

Jeg tilbyr vanlig fysioterapi og psykomotorisk fysioterapi.

Jeg kan hjelpe deg med blant annet:

– ulike muskel- og skjelettplager

– langvarig smerteproblematikk

– livsstilsendring

– stressmestring

– generell treningsveiledning

– forebyggende trening for mosjonister og idrettsutøvere

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål relatert til kropp og helse?

Eller ønsker du å vite mer før du bestiller time?

– Jeg besvarer gjerne din henvendelse!

 

Tlf.nr:  938 793 36

E-post:  maylinn.rygg@fysiohelse.no  

(Ikke send sensitive personopplysninger pr. e-post eller SMS!)