Ryggsmerter og MR

Ryggsmerter utgjør en stor samfunnsbyrde på verdensbasis da det ofte fører til redusert deltagelse både privat og i arbeidslivet (1). 80% av Norges befolkning opplever ryggsmerter i løpet av livet sitt og har du hatt det som ung, øker sjansen for å få det senere med over 50%. Ingen enkeltlidelse koster samfunnet mer enn akkurat …

Langvarig stress – vår tids største helsetrussel? Hvordan vi kan ta en pause fra stresset

Beskrivel

I dagens samfunn er mange av oss i konstant alarmberedskap: Vi skal mestre og få til, innfri våre egne og andres forventninger. Tankene spinner kanskje i en sirkel - et evig tankekjør: "Jeg klarer ikke, mestrer ikke, tør ikke... For hva hvis, tenk om... ". Tankekjør preget av pessimisme og usikkerhet er ikke bare et symptom hos …

Hva er god helse?

Den enkeltfaktoren som har størst betydning for vår psykiske og fysiske helse, er det å oppleve at en mestrer livets utfordringer ved å ha en følelse av personlig kontroll. Personlig kontroll er vissheten om at uansett hva som skjer, så disponerer du et sett med muligheter for hvordan du velger å respondere...