Om Fysiohelse

Hensikten med «fysiohelse»

Som fysioterapeut og helsepersonell ønsker jeg å fremme og bevisstgjøre et fokus på helhetlig helse. Det helhetlige helseaspektet illustreres godt i den biopsykososiale modellen, som i dag benyttes i stor grad innenfor forskning og helserettede tiltak fordi den ivaretar denne helhetlige forståelsen. Som det kommer frem av sirkelen, så påvirkes helse av både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det vil si at tanker, forventninger, opplevelser og relasjoner påvirker de fysiologiske prosessene i kroppen, og dermed vår helse.

BioPsykososial 2

Den biopsykososiale modell

Helse handler i stor grad om resiliens – det vil si vår evne til mental og fysisk utholdenhet i utfordrende omgivelser der du opplever motstand, stress og/eller sykdom.

Hvordan håndterer du livet? Det handler om livsmestring. «Fysiohelse» er denne helhetlige helsen. For å best mulig kunne behandle overbelastninger, plager, stress og sykdom, må derfor dine ressurser og din kapasitet identifiseres og hentes frem. Det fungerer som din «rustning» når noe truer helsen; den kapasiteten vi møter hverdagen med. Derfor vil jeg som fysioterapeut være opptatt av dine forventninger, pågående utfordringer og ikke minst dine mål. Vi vet også at vaner tar tid å endre. Vi vet at vaner kan opprettholde smerter og plager. Som psykomotorisk fysioterapeut er jeg derfor opptatt av hvordan vanemønstre og væremåter kan utfordres og rokkes litt ved, slik at hverdagen kan håndteres på en bedre og mer energiøkonomisk måte.

%d bloggere liker dette: