Om Fysiohelse

Hensikten med «fysiohelse»

Som fysioterapeut og helsepersonell ønsker jeg å fremme og bevisstgjøre et fokus på helhetlig helse. Det helhetlige helseaspektet illustreres godt i den biopsykososiale modellen, som i dag benyttes i stor grad innenfor forskning og helserettede tiltak fordi den ivaretar denne helhetlige forståelsen. Som det kommer frem av sirkelen, så påvirkes helse av både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det vil si at tanker, forventninger, opplevelser og relasjoner påvirker de fysiologiske prosessene i kroppen, og dermed din helse.

BioPsykososial 2

Den biopsykososiale modell

Helse handler dermed i stor grad om resiliens – det vil si din evne til mental og fysisk utholdenhet i utfordrende omgivelser der du opplever motstand, stress og/eller sykdom.

Hvordan håndterer du livet? Det handler om livsmestring. «Fysiohelse» er denne helhetlige helsen. For å best mulig kunne behandle overbelastninger, plager, stress og sykdom, må derfor dine ressurser og din kapasitet identifiseres og hentes frem. Det fungerer som din «rustning» når noe truer helsen.

Det er effektivt for behandlingstiltakene å samarbeide med hele deg. Derfor vil jeg som fysioterapeut være opptatt av dine forventninger, utfordringer og ikke minst dine mål.

%d bloggere liker dette: